Välkommen till Agwilu

Din interimskonsult

EKONOMISK RÅDGIVNING

Bistår med kompetens inom ekonomiska frågeställningar, avtalsfrågor, förvärvsfrågor, förhandlingar, projektledning etc.

AFFÄRSUTVECKLING

Tillsammans går vi igenom er verksamhet, vad ni vill uppnå samt sätter genomförandeplanen för hur ni ska nå era uppsatta mål.

Agwilu uppnår resultat och skapar kostnadseffektiva lösningar genom genuint intresse och lång erfarenhet

Vi hjälper dig att ta tag i de problem som ni aldrig hinner komma vidare med. Det finns alltid ”den där puckeln” som man vill ta sig över men där man saknar den rätta kompetensen eller tiden för. Där kliver vi gärna in och hjälper till.

Varför anlita mig som interimskonsult?

Anledningarna är många och nedan har ni några av anledningarna till varför en interimskonsult från Agwilu är en bra lösning.

SNABBHET

Jag kan vanligtvis vara på plats med kort varsel och snabbt sätta mig in i företaget och arbetsuppgifterna.

KOMPETENS

Jag har erfarenhet från flera olika företag och ägarstrukturer där jag arbetat med olika typer av förbättringar och effektiviseringar.

FLEXIBEL

Vi kommer överens om uppdragets omfattning och du betalar för de faktiska timmarna. Inget krångel med lönelistor, semesterskuld, pensionsavsättningar mm.

SJÄLVGÅENDE OCH TYDLIG

När vi satt scopet på uppdraget kräver jag minimalt med tid av den övriga organisationen. Jag är objektiv och inte påverkad av personalpolitik och företagskulturen. Jag berättar vad jag anser du behöver höra.

Agwilus historia

Agwilu grundades 2016 av Jonas Hedelin. Jonas har sedan sin MBA-examen i Internationell Ekonomi 1999 haft olika roller inom primärt ekonomiområdet. Gemensamt för dessa roller är att de varit centrala i företagen med en stor möjlighet att påverka företagets utveckling och lönsamhet.

Innan Jonas startade Agwilu arbetade han de sista 10 åren primärt som CFO/Ekonomichef i riskkapitalbolag och börsbolag. Jonas har bl a byggt upp väl fungerande shared service center, ansvarat för förvärvsprocesser, byggt upp landsorganisationer, skapat rapportpaket och kortat rapporteringstiderna, outsourcat funktioner, turn around av företag, börsfähighet, drivit diverse affärsutvecklingsprojekt etc.

Jonas Hedelin

Grundare och Ägare av Agwilu

Kundcase

Borås Energi och Miljö

Sedan januari 2017 arbetar Jonas som ansvarig för ekonomin i EMC-projektet. EMC-projektet är byggandet av Borås Energi & Miljös nya Energi- och Miljöcenteranläggning strax söder om Borås. Total investering ca 3,7 Mdr SEK. Med i styrgrupp samt ledningsgrupp.

Referenser lämnas på begäran.

Agwilu hjälper er gärna

Fyll i formuläret nedan eller ring på 0705-90 90 31 för att komma i kontakt med Agwilu

Agwilu AB

Org nr 559060-0606 Bankgiro 704-6188